THỦ TỤC MỞ CHI NHÁNH CÔNG TY KHÁC TỈNH MỚI NHẤT

Với mục tiêu phát triển và vươn xa hơn trong thị trường, nhiều doanh nghiệp lựa chọn mở chi nhánh tại các tỉnh khác. Việc mở rộng hoạt động thông qua chi nhánh mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, quy trình thực hiện cần được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết này hướng dẫn chi tiết các bước mở chi nhánh công ty khác tỉnh nhanh chóng nhất.

1. Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh là gì?

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh là việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa bàn tỉnh khác bằng cách thành lập một đơn vị phụ thuộc. Chi nhánh được giao một phần vốn và chức năng, nhiệm vụ nhất định của công ty mẹ để thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa phương. 

Để thành lập chi nhánh công ty tỉnh khác, doanh nghiệp cần tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký để được công nhận và hoạt động theo quy định.

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh là gì?
Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh là gì?

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Việc chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. Cụ thể:

2.1. Hồ sơ mở chi nhánh khác tỉnh công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh tỉnh khác cho công ty TNHH một thành viên gồm:

 • Văn bản thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc mở chi nhánh khác tỉnh 
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty 
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu không quá 6 tháng của người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

2.2. Hồ sơ mở chi nhánh khác tỉnh công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh tỉnh khác cho công ty TNHH hai thành viên gồm:

 • Văn bản thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu không quá 6 tháng của người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

2.3. Hồ sơ mở chi nhánh khác tỉnh công ty Cổ phần

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh tỉnh khác cho công ty Cổ phần gồm:

 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký mở chi nhánh công ty tỉnh khác
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh khác tỉnh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty khác tỉnh
 • Biên bản chứng thực cá nhân người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu không quá 6 tháng của người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê địa điểm, mặt bằng chi nhánh (nếu chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập)
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

Lưu ý: Đối với công ty cổ phần, khi thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh cần đảm bảo:

 • Mã số thuế của công ty cổ phần.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ.
 • Thông tin về chi nhánh đã đăng ký thành lập, bao gồm tên và địa chỉ.
 • Hoạt động và chức năng của chi nhánh.
 • Thông tin thuế của chi nhánh đã đăng ký.
 • Thông tin cá nhân của người đứng đầu chi nhánh ở tỉnh khác.
 • Thông tin cá nhân của người đại diện pháp lý của công ty mẹ
Hồ sơ mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác cần những gì?
Hồ sơ mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác cần những gì?

3. Quy trình đăng ký mở chi nhánh công ty tỉnh khác

Quy trình lập chi nhánh công ty gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Văn bản quyết định thành lập chi nhánh của từng loại hình doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (yêu cầu với doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên không cần)
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty khác tỉnh
 • Biên bản chứng thực cá nhân người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (yêu cầu đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định)
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (yêu cầu với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mở chi nhánh

Khi hoàn tất hồ sơ cần thiết, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Đào tạo của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính. Có 2 phương thức doanh nghiệp có thể thực hiện: 

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Nộp trực tuyến: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong khoảng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Đăng bố cáo mở chi nhánh công ty

 • Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Mức phạt nếu không thực hiện: 1 – 2 triệu VNĐ.

Bước 4: Khắc con dấu công ty và thông báo mẫu dấu

Việc sử dụng con dấu riêng cho chi nhánh là tùy thuộc vào quyết định của công ty mẹ (theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Trường hợp chi nhánh sử dụng con dấu riêng, cần thực hiện thông báo mẫu dấu theo Phụ lục II-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở hoặc qua hình thức nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia.

Bước 5: Nộp lệ phí môn bài

Thuế môn bài cho chi nhánh là: 1.000.000 đ/năm

Nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế cấp quận/huyện nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Bước 6: Các thủ tục cần thiết sau khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Sau khi mở chi nhánh ở khác tỉnh, doanh nghiệp cần tuân thủ các bước sau theo trình tự:

 • Đặt biển công ty tại trụ sở chi nhánh
 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đăng ký và sử dụng chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử.
 • Thông báo áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Kê khai và thanh toán thuế môn bài.
 • Bảo đảm vốn đầu tư đầy đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.
 • Yêu cầu cấp/chuẩn bị chứng chỉ hoạt động (nếu cần).

Xem thêm: Thủ tục đổi tên chi nhánh công ty mới nhất

4. Các hình thức hạch toán thuế khi thành lập chi nhánh khác tỉnh

Chi nhánh Hạch toán phụ thuộc Hạch toán độc lập
Con dấu Có thể có hoặc không Phải có con dấu riêng
Hóa đơn Có thể có hóa đơn riêng hoặc sử dụng hóa đơn của công ty mẹ Phải có hóa đơn riêng
Thuế môn bài Khai báo và nộp thuế môn bài tại địa điểm của chi nhánh. Khai báo và nộp thuế môn bài tại địa điểm của chi nhánh.
Thuế GTGT Khai báo và nộp thuế tại địa điểm của chi nhánh. Khai báo và nộp thuế tại địa điểm của chi nhánh.
Báo cáo tài chính cuối năm Kê khai và thanh toán tại trụ sở chính của công ty mẹ. Kê khai và nộp tại nơi đặt chi nhánh

5. Trường hợp đặc biệt khi mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác

 • Khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức hạch toán phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Doanh nghiệp cần cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. 
 • Các công ty có ngành dịch vụ ăn uống bắt buộc phải hạch toán độc lập cho chi nhánh.

6. Dịch vụ mở chi nhánh công ty khác tỉnh tại JUSG Mservice

JUSG Mservice là đơn vị cung cấp dịch vụ mở chi nhánh công ty khác tỉnh uy tín tại Đà Nẵng. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, cam kết hỗ trợ thủ tục mở chi nhánh công ty nhanh chóng, hợp pháp.

Thủ tục mở chi nhánh công ty khác tỉnh tại JUSG Mservice bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý
 • Soạn thảo hồ sơ
 • Đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh 
 • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả cho doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ hoàn tất thủ tục sau đăng ký như: khắc dấu, đăng ký sử dụng hóa đơn, kê khai thuế…

Song, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác: đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh cùng tỉnh, đăng ký giấy phép kinh doanh…. Nếu bạn có nhu cầu về các dịch vụ pháp lý, liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng!

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của JUSG Mservice
Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của JUSG Mservice

Trên đây là tổng hợp thông tin chi tiết về thủ tục mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác của JUSG Mservice. Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc thành lập chi nhánh. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0901.451.450

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website:  https://jusgmservice.com/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *