QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nhiều nguồn khác nhau thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? Mời bạn cùng JUSG Mservice xem chi tiết hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trong bài viết dưới đây!

1. Các đối tượng quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc các cá nhân kê khai nhằm xác định số thuế phải nộp của năm trước đó. Để từ đó xác định số thuế bị thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế. Các bước quyết toán thuế TNCN cần được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm xác định số thuế phải nộp của năm trước liền kề
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm xác định số thuế phải nộp của năm trước liền kề

1.1. Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Nếu có:

 • Số thuế phải nộp thêm.
 • Số thuế nộp thừa đề nghị hoàn lại. Hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Các cá nhân có mặt tại Việt Nam:

 • Tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày. Nhưng nếu tính trong 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tổng số ngày là từ 183 ngày trở lên.
 • Năm đầu tiên quyết toán là 12 tháng liên tục. Kể từ thời điểm đầu tiên có mặt ở Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài:

 • Đã kết thúc hợp đồng làm việc ở Việt Nam. Thực hiện kê khai thuế đến cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 • Nếu cá nhân chưa quyết toán thuế với cơ quan thuế. Thì hiện ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Hay các tổ chức, cá nhân khác theo quy định. 
 • Các tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền quyết toán thuế phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả. 

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng thuộc diện xét giảm thuế:

 • Không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay.
 • Phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

1.2. Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Khai và quyết toán thuế TNCN cho tất cả người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bất kể trường hợp có hay không phát sinh khấu trừ thuế.
 • Thay mặt cá nhân quyết toán thuế TNCN nếu được ủy quyền.

Trường hợp cá nhân được miễn thuế:

 • Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức. Và có số thuế phải nộp thêm sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế.
 • Tổ chức trả thu nhập tiến hành kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Nhưng không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân thuộc diện miễn thuế.

Trường hợp cá nhân người lao động được điều chuyển:

 • Tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền. Đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.
 • Tổ chức mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

2. Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sự khác nhau giữa hai nhóm đối tượng. Là cá nhân trực tiếp quyết toán và tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Có hai nhóm đối tượng chính cần quyết toán thuế TNCN
Có hai nhóm đối tượng chính cần quyết toán thuế TNCN

2.1. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 Hồ sơ quyết toán bao gồm: 

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện theo mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Cần bổ sung phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN. 
 • Nếu chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế. Tiến hành bổ sung hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo quy định.
 • Bản chụp minh chứng chứng minh giấy chứng nhận khấu trừ thuế. Đã tạm nộp trong năm hay số thuế đã nộp ở nước ngoài nếu có.
 • Bản chụp minh chứng chứng minh các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện. Hoặc quỹ nhân đạo hay quỹ khuyến học nếu có.
 • Minh chứng chứng minh số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài. Nếu cá nhân có thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Và nhận thu nhập đến từ nước ngoài
 • Trong một số trường hợp, cần cung cấp thêm bản chụp CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động,….

Đối với cá nhân, tổ chức trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thay.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo quy định.
 • Bản chụp minh chứng chứng minh các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nếu có.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/QTT-TNCN. Được ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Đối với cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Bổ sung phụ lục bảng kê chi tiết mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN. Được ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Đối với cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần. Bổ sung phụ lục bảng kê chi tiết theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN. Được ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN. Được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2.2. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Đối với tổ chức trả thu nhập:

 • Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Đối với cá nhân tự nộp hồ sơ:

 • Cá nhân có thu nhập từ một nơi thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế. Nơi cá nhân đã khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên:

 • Xác định nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Và tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất.
 • Nếu không xác định được. Cá nhân có thể lựa chọn nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập. Hoặc cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân có thu nhập được tổ chức khấu trừ thuế từ hai nơi trở lên:

 • Nếu đã tính mức giảm trừ gia cảnh. Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Nơi mà cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh.
 • Nếu cá nhân đã thay đổi nơi làm việc. Thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Nếu tại đây có tính mức giảm trừ gia cảnh. Nếu không, có thể nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
 • Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh. Thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Xem thêm: Dịch vụ đại lý thuế chất lượng

3. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Yêu cầu về mã số thuế 

 • Tất cả tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải đảm bảo 100% người nộp thuế được kê khai đầy đủ mã số thuế. Áp dụng trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập:

 • Tổ chức chi trả thu nhập phải kê khai đầy đủ tất cả cá nhân nhận thu nhập. Và chịu thuế TNCN tại đơn vị, bao gồm:
 • Các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế.
 • Các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Hướng dẫn cho cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

 • Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân lao động. Giúp họ tìm hiểu quy định về đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Để thực hiện đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức trả thu nhập phải cấp đầy đủ, kịp thời chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân. Để họ thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế. Phải kê khai đầy đủ thông tin về tổ chức trả thu nhập (nếu có) trên tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN.
 • Cơ quan thuế khuyến khích cá nhân sử dụng hình thức khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử dành cho cá nhân trên thiết bị di động.

4. Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân uy tín tại Đà Nẵng

JUSG Mservice tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế uy tín, chuyên nghiệp tại Đà Nẵng. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm và am hiểu luật thuế. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng cao nhất với mức chi phí hợp lý.

Dịch vụ quyết toán thuế tại JUSG Mservice bao gồm:

 • Kê khai thuế đầy đủ, chính xác cho các loại thuế:
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế môn bài
 • Phí và lệ phí khác
 • Cập nhật luật thuế mới nhất: JUSG Mservice thường xuyên cập nhật luật thuế mới nhất để đảm bảo khách hàng được kê khai thuế chính xác.
 • Bảo mật thông tin: JUSG Mservice cam kết bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật.
JUSG Mservice - đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp tại Đà Nẵng
JUSG Mservice – đơn vị cung cấp dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Trên đây là những thông tin mà JUSG Mservice hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích với bạn. Hãy liên hệ JUSG Mservice ngay hôm nay để được tư vấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0901.451.450

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website:  https://jusgmservice.com/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *