QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Việc thực hiện đúng quy định về quyết toán TNDN giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách chính xác, đầy đủ và đúng hạn, đồng thời tránh được những rủi ro về vi phạm thuế.

1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là quá trình tính toán và nộp các khoản thuế cần phải đóng của một doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Quy trình này thường được thực hiện hàng năm và bao gồm việc thu thập, xử lý và báo cáo quyết toán thuế TNDN. Quyết toán thuế đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật thuế tại địa phương. Đối với mỗi loại thuế (ví dụ: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng), quy trình quyết toán có thể có những yêu cầu cụ thể khác nhau.

Thuế TNDN
Quyết toán thuế TNDN là gì?

2. Đối tượng áp dụng

Mẫu 03/TNDN dành cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, vận tải, du lịch và áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên tỷ lệ doanh thu thuế

3. Các quy định hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Những quy định trong hồ sơ khi quyết toán thuế TNDN

3.1 Hồ sơ quyết toán thuế TNDN với các doanh nghiệp Việt nói chung

Đối với doanh nghiệp Việt, hồ sơ quyết toán thuế TNDN cần tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Sử dụng mẫu số 03/TNDN theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo tài chính năm quyết toán: Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.
 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Chọn phụ lục phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp, bao gồm:

Mẫu 03-1A/TNDN: Các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Mẫu 03-1B/TNDN: Ngân hàng, tín dụng.

Mẫu 03-1C/TNDN: Công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Các phụ lục khác theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư tại nước ngoài, cần bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem thêm: quyết toán thuế thu nhập cá nhân

3.2 Hồ sơ quyết toán thuế TNDN với doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên

Đối với doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô hay khí thiên nhiên, hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 02/TNDN-DK.
 • Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của nhà thầu dầu khí: Mẫu 01/PL-DK.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.
quyết toán TNDN
Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị

3.3  Hồ sơ quyết toán thuế TNDN với các nhà thầu nước ngoài

Đối với nhà thầu nước ngoài, hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-TNDN.
 • Báo cáo tài chính năm.
 • Phụ lục kèm theo.
 • Giấy chứng nhận cư trú hợp pháp hóa từ lãnh sự quán.
 • Xác nhận ký kết hợp đồng của các bên liên quan.

Lưu ý: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, có thể cần bổ sung thêm các hồ sơ và tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật.

4. Hồ sơ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế

Dưới đây là hồ sơ nộp quyết toán thuế TNDN áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng phương pháp doanh thu – chi phí, bao gồm các giấy tờ cần thiết:

Giấy tờ chính:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN, theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).
 • Báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm:

Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN).

Báo cáo luân chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN).

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).

 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu cần).

Các giấy tờ bổ sung tùy theo trường hợp:

 • Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đối với các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Mẫu số 03-1A/TNDN).

Đối với ngành ngân hàng, tín dụng (Mẫu số 03-1B/TNDN).

Đối với Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Mẫu số 03-1C/TNDN).

 • Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu số 03-2/TNDN).
 • Các Phụ lục thuế ưu đãi (nếu có).
 • Phụ lục thuế nước ngoài được trừ (Mẫu số 03-4/TNDN).
 • Phụ lục thuế cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN).
 • Phụ lục trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 03-6/TNDN).
 • Phụ lục quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01- Nghị định số 132/2020/NĐ-CP).
 • Bảng phân bổ số thuế đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 03-8/TNDN).
 • Bảng phân bổ số thuế cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu:

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-8A/TNDN).

Đối với hoạt động sản xuất thủy điện (Mẫu số 03-8B/TNDN).

Đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán (Mẫu số 03-8C/TNDN).

 • Bảng kê chứng từ nộp tiền thuế tạm nộp (Mẫu số 03-9/TNDN).

Nếu có dự án đầu tư ở nước ngoài, cần bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài.

5. Các bước thực hiện quyết toán thuế

Bước 1: Kiểm tra và rà soát số liệu, thông tin trước khi lập Báo cáo tài chính

Quy trình này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu. Chi tiết cách thức rà soát số liệu và thông tin có thể được tham khảo trong các quy trình kiểm tra nội bộ của doanh nghiệp.

Bước 2: Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

Sau khi đã kiểm tra và rà soát số liệu, tiếp theo là lập bộ Báo cáo tài chính theo Chế độ kế toán hiện hành. Quy trình này yêu cầu tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán.

Bước 3: Kiểm tra lại số liệu Báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro thuế và chốt số liệu báo cáo

Sau khi lập báo cáo tài chính, cần thực hiện kiểm tra lại số liệu để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Đồng thời, đánh giá rủi ro về thuế là một bước quan trọng. Từ đó có thể điều chỉnh số liệu báo cáo phù hợp và đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế.

Bước 4: Kê khai và nộp hồ sơ 

Sau khi hoàn thành các bước 1, 2 và 3, kế toán sẽ tiến hành nộp hồ sơ và kê khai thuế TNDN.

Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế GTGT

6. Dịch vụ tư vấn vấn doanh nghiệp tại JUSG Mservice

JUSG Mservice tự hào cung cấp dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trọn gói, uy tín và chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp của bạn hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách chính xác, đầy đủ và đúng hạn.

dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp đa nền tảng

Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về luật thuế, JUSG Mservice sẽ:

 • Tư vấn miễn phí về các quy định thuế TNDN mới nhất
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thu nhập, kiểm tra và xử lý đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế
 • Lập tờ khai thuế TNDN theo đúng quy định
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và giải trình với cơ quan thuế
 • Lưu trữ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của pháp luật

Trên đây là toàn bộ thông tin về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích đối với bạn. Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ của JUSG Mservice đừng ngần ngại liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website:  https://jusgmservice.com/

xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *