CHI TIẾT THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

chuyennhuongcophan

Nhiều công ty Cổ phần hiện nay, rất quan tâm đến vấn đề chuyển nhượng cổ phần. Thực hiện công việc này, phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục được quy định bởi pháp luật. Hãy cùng JUSG Mservice tìm hiểu vấn đề trên trong bài viết dưới đây nhé!.

1. Cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, đối với công ty Cổ phần, cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có.

Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Chuyển nhượng cổ phần là việc các cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông

cổ phần
Cổ phần công ty

2.  Quy định về chuyển nhượng cổ phần 

2.1. Một số điểm hạn chế

Việc chuyển nhượng cổ phần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty Cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác. Nhưng chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng đó.
 • Sau 03 năm kể từ ngày Công ty Cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. Cổ đông sáng lập của công ty Cổ phần được tự do chuyển nhượng mà không bị ràng buộc bởi quy định của pháp luật.
 • Trường hợp Điều lệ Công ty hạn chế về việc chuyển nhượng và được thể hiện cụ thể trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Việc chuyển nhượng buộc phải tuân thủ theo các điều kiện được ghi nhận trong cổ phiếu.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được quyền tự do chuyển nhượng cho người khác. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

2.2. Các hình thức chuyển nhượng

Có 2 hình thức chuyển nhượng sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng: Yêu cầu bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.
 • Giao dịch trên thị trường chứng khoán: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán
nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần
Hình thức chuyển nhượng

2.3. Thời điểm trở thành cổ đông công ty sau khi chuyển nhượng cổ phần

Theo Khoản 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trở thành cổ đông của công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ và sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Hồ sơ và trình tự, thủ tục chuyển nhượng 

3.1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ gồm:

 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Giấy chứng nhận cổ phần của các cổ đông công ty.
 • Sổ đăng ký cổ đông.
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty Cổ phần.
 • Điều lệ công ty (Sửa đổi, bổ sung).
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
thủ tục chuyển nhượng cổ phần
Hồ sơ chuyển nhượng

3.2. Trình tự, thủ tục 

Thủ tục chuyển nhượng diễn ra theo quy trình:

 • Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để ra quyết định về việc chuyển nhượng.
 • Các bên liên quan thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.
 • Tiến hành lập biên bản  và ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông.

4. Dịch vụ chuyển nhượng cổ phần – JUSG Mservice

JUSG Mservice là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhượng cổ phần uy tín tại Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý khi chuyển nhượng.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng.
 • Cập nhật tiến độ thường xuyên cho khách hàng nắm bắt.
 • Bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu.
Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp – JUSG Mservice

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin chi tiết về thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến pháp lý doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với JUSG Mservice theo hotline 0867.134.268 để được tư vấn nhanh chóng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website:  https://jusgmservice.com/

Xem thêm:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chi tiết nhất năm 2024

Quy định về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết hồ sơ giải thể công ty cổ phần mới nhất 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *