NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Đại diện pháp luật của công ty cổ phần là người đại diện cho công ty. Họ thực hiện quyền và nghĩa vụ trước những giao dịch pháp lý của doanh nghiệp. Vậy pháp luật đã quy định như thế nào về người đại diện cho công ty cổ phần? Để trả lời câu hỏi, JUSG Mservice cung cấp một số thông tin trong bài viết sau. Bạn hãy theo dõi!

1. Công ty cổ phần là gì?

Tại khoản Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 đã nêu rõ, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;
 • Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu;
 • Công ty cổ phần có đầy đủ các yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân.
Điều kiện công ty cổ phần 
Điều kiện công ty cổ phần

2. Ai là đại diện pháp luật của công ty cổ phần?

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần có thể giữ các chức vụ sau: Tổng giám đốc hay Giám đốc. Nếu điều lệ không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ khoản 2 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với những công ty cổ phần chưa có quy định rõ về việc phân chia quyền, nghĩa vụ từng đại diện pháp luật trong Điều lệ. Thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp.

Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp. Điều này căn cứ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, cần phải đảm bảo luôn có một người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cư trú tại Việt Nam. Nếu người này xuất cảnh thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam, nhằm thực hiện nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm: QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CHI NHÁNH

3. Quy định về đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020, đã đưa ra những quy định cụ thể về đại diện pháp luật của công ty cổ phần. Bạn có thể tham khảo những nội dung sau: 

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện công ty cổ phần

Người đại diện cho công ty cổ phần có 06 quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 

 • Lập kế hoạch, chương trình hoạt động của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.
 • Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.
 • Chủ trì, triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên.
 • Tổ chức giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng quản trị.
 • Thay mặt hội đồng thành viên, hội đồng quản trị tiến hành ký kết các quyết định hay nghị quyết của hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan khác dựa theo quy định của điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

3.2. Nơi cư trú của người đại diện công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cần phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật của công ty cổ phần cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Nếu trường hợp chỉ có một đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi người này xuất cảnh, phải uỷ quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam. Người được ủy quyền đại diện sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện chưa trở lại Việt Nam hay không có ủy quyền khác thì sẽ xảy ra trường hợp. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ và quyền người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần. Đến khi chủ sở hữu công ty hay Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

3.3. Phạm vi đại diện theo pháp luật của công ty công ty cổ phần

Theo Điều 141 Khoản 1 Luật dân sự 2015 nêu rõ phạm vi cụ thể như sau:

Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Điều lệ của pháp nhân;
 • Nội dung ủy quyền;
 • Quy định khác của pháp luật.

3.4. Chấm dứt đại diện theo uỷ quyền của công ty cổ phần

Những trường hợp chấm dứt đại diện công ty theo uỷ quyền:

 • Kết thúc người đại diện theo thỏa thuận của các bên.
 • Thời hạn ủy quyền đã kết thúc.
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành.
 • Người đại diện đơn phương hoặc người được đại diện chấm dứt thực hiện việc ủy quyền.
 • Người đại diện là cá nhân chết hay người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.
 • Người đại diện pháp luật công ty cổ phần không đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật
Quy định về đại diện theo pháp luật công ty cổ phần
Quy định về đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

4. Hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần 

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);
 • Giấy ủy quyền cho người trực tiếp đi nộp;
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.

5. Dịch vụ tư vấn pháp lý của JUSG Mservice 

JUSG Mservice là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đại diện pháp luật của công ty cổ phần.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn sâu rộng, tư vấn tận tâm, nhiệt tình. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng có nhu cầu tư vấn về người đại diện theo pháp luật. 

JUSG Mservice cam kết luôn tư vấn chính xác, ngắn gọn, thực hiện đúng thời hạn, giá cả hợp lý.  Chúng tôi luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của JUSG Mservice 
Dịch vụ tư vấn pháp lý của JUSG Mservice

Trên đây là những thông tin chính về đại diện pháp luật của công ty cổ phần. JUSG Mservice hi vọng những thông tin trên sẽ có giá trị đối với doanh nghiệp của Quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi khi có những vướng mắc về pháp lý cần giải đáp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0901.451.450

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website: jusgmservice.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *