CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Khám phá những vấn đề pháp lý có thể dẫn đến việc thu hồi giấy phép kinh doanh của bạn. Từ vi phạm luật pháp đến không tuân thủ các quy định ngành. Bài viết này, JUSG Mservice sẽ giúp bạn hiểu rõ các nguyên nhân phổ biến. Cách phòng tránh để duy trì sự hoạt động kinh doanh ổn định.

1. Thu hồi giấy phép kinh doanh là gì?

Dựa vào định nghĩa của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020. Ta có thể hiểu rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là quá trình. Mà nhà nước không còn công nhận tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Điều này ngụ ý rằng doanh nghiệp không còn đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Trong quá trình này, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu hồi giấy phép kinh doanh là gì?
Thu hồi giấy phép kinh doanh là gì?

2. 5 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh

Theo Điều 212 của Luật Doanh nghiệp 2020, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị thu hồi trong một trong năm trường hợp sau:

2.1 Vi phạm quy định về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Tất cả cá nhân và tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp. Trừ những đối tượng được loại trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Nếu chủ thể muốn thành lập doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng bị cấm. Đó sẽ được coi là không đáp ứng điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như sau:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH 1 thành viên thuộc sở hữu của cá nhân. Sẽ phát thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Ngay lập tức ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với các loại hình doanh nghiệp khác như công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và công ty cổ phần, được sở hữu bởi tổ chức hoặc cá nhân. Sẽ phát thông báo yêu cầu thay đổi thành viên thuộc đối tượng bị cấm trong vòng 30 ngày. Nếu sau thời hạn trên mà doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thay đổi theo yêu cầu. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị thu hồi.

Lưu ý: Trước khi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nên tham khảo kỹ các điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 để tránh việc bị thu hồi giấy phép.

2.2 Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sai sự thật

Trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi cố ý kê khai thông tin giả mạo. Phòng Đăng ký kinh doanh nghi ngờ tính xác thực của hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành các bước sau:

 • Gửi văn bản đề nghị cơ quan công an xác định hành vi giả mạo của doanh nghiệp.
 • Cơ quan công an tiến hành xác minh và phải trả kết quả bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Tùy thuộc vào kết quả phản hồi từ cơ quan công an. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện các biện pháp xử lý khác nhau:

 • Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là giả mạo. Phòng Đăng ký kinh doanh, phát thông báo về hành vi vi phạm kèm. Theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh với thông tin thay đổi là giả mạo. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện các bước sau:
 • Phát thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp.
 • Ra quyết định hủy bỏ các nội dung giả mạo và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung theo thông tin hồ sơ hợp lệ gần nhất.
 • Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện lại thủ tục xin cấp giấy chứng nhận về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh.
 • Cuối cùng, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Nội dung kê khai trong văn bản là gì?
Nội dung kê khai trong văn bản là gì?

2.3 Ngừng hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên nhưng không thông báo

Khi phát hiện doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kinh doanh trong thời gian từ 1 năm trở lên. Mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện các bước sau:

 • Phát thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng Đăng ký kinh doanh để giải trình.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn trong thông báo. Mà nội dung giải trình không được chấp thuận. Hoặc người đại diện của doanh nghiệp không đến. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.4 Không gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định

Trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện các biện pháp xử lý như sau:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp báo cáo. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm. Yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở để giải trình.
 • Sau khi hết 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn trong thông báo. Nội dung giải trình không được chấp thuận hoặc người đại diện của doanh nghiệp không đến. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép của doanh nghiệp.

Để tránh bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Gửi báo cáo về việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 định kỳ đúng thời hạn theo quy định.
 • Bắt buộc phải gửi báo cáo khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan có thẩm quyền.

2.5 Các trường hợp khác

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khác được thực hiện theo quyết định của Tòa án.

Sau khi nhận quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bắt buộc phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp (Điều 209 của Luật Doanh nghiệp 2020). Trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan thuế.

3. Các câu hỏi thường gặp về thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh.

Trong giá trình và các vấn đề liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh hay thường gặp các câu hỏi dưới đây:

3.1 Trường hợp nào được khôi phục tình trạng pháp lý sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh?

Không phải mọi trường hợp doanh nghiệp đều có thể khôi phục tình trạng pháp lý sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Điều này chỉ xảy ra khi văn bản thu hồi không có cơ sở hoặc khi có quyết định hủy thu hồi giấy phép kinh doanh từ cơ quan có thẩm quyền.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

 • Sau khi tiến hành kiểm tra và xác định rằng doanh nghiệp không nằm trong các trường hợp bị thu hồi. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Cơ quan quản lý thuế gửi văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp. Sau khi cưỡng chế nợ thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa chuyển sang tình trạng đã giải thể doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Như vậy, ngoại trừ các trường hợp được nêu trên. Tất cả các trường hợp khác không thể khôi phục tình trạng pháp lý sau khi bị thu hồi.

Để phòng đăng ký kinh doanh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
Để phòng đăng ký kinh doanh quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký

3.2 Hộ doanh nghiệp có được tiếp tục kinh doanh sau khi bị thu hồi giấy phép?

Doanh nghiệp chỉ được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh mới chứ không được tiếp tục kinh doanh sau khi bị thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, như 2 trường hợp đã đề cập ở trên. Doanh nghiệp không cần thực hiện đăng ký mới mà được Phòng Đăng ký kinh doanh khôi phục tình trạng pháp lý.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP. Nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh. Sau khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sẽ bị phạt hành chính từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng.

Để nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký mới cho doanh nghiệp và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

5. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp uy tín tại JUSG Mservice

JUSG Mservice là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp tìm kiếm dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và uy tín. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực quan trọng như thay đổi thu hồi giấy phép kinh doanh,thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý và thuế,…. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp tối ưu, đáng tin cậy và hiệu quả để giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu kinh doanh.

Với JUSG Mservice, bạn sẽ được đồng hành và hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ và bền vững trên thị trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. 

Đội ngũ chuyên viên tu vấn tận tình tại JUSG Mservice
Đội ngũ chuyên viên tu vấn tận tình tại JUSG Mservice

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được các giải pháp tư vấn phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn!

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ JUSG Mservice (JMC)

Trụ sở: Tầng 3, số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0901.451.450

Hotline: 0867.134.268

Email: info@jusgmservice.com

Website:  https://jusgmservice.com/ 

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • https://jusgmservice.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-online/
 • https://jusgmservice.com/dang-ky-doanh-nghiep-tai-dau/
 • https://jusgmservice.com/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *